Samverkan kräver mötesplatser! 

Karin Neuhaus, Kanslichef, NOD

Vid ett flertal möten under våren som gått har jag mött representanter för myndigheter och departement där de beskrivit att de har ett tydligt uppdrag att samverka, involvera och föra en dialog med civilsamhället. Gemensamt för dessa möten är meningen ”vi vill samverka och vi ser ett stort mervärde i att möta civilsamhället, men hur gör vi? Och var möts vi?”. Jag har sett en stor vilja och lust men inte alltid en lika god kännedom om vilka civilsamhällets aktörer egentligen är. Vilka organisationer finns det? Vad har de för uppdrag och hur ska offentliga aktörer lyckas etablera en bra kontakt? 

Från civilsamhällets organisationer hör vi lika ofta en lika stark vilja att vara en aktör i samhället att verkligen räkna med. De vill ta del, samverka och visa på att de möter människor varje dag som ger dem i uppdrag att föra fram deras röster. De folkbildar och engagerar. Och de har en stor kunskap om förutsättningar i samhället och vill mer än gärna samverka för att fullgöra sitt uppdrag. Viljan till samverkan finns. Ibland saknas dock arenan. 

Det må låta klyschigt när jag understryker att mötesplatser är viktiga. När ordet definieras som en plats där människor befinner sig samtidigt kan begreppet uppfattas som banalt. Men en mötesplats, så som vi NOD använder begreppet, måste vara ett sammanhang där människor också engageras i en dialog. Detta kan göras fysiskt men det måste också till något extra som tar mötesplatsen till att vara något utöver en plats där olika aktörer träffas. 

Det är här jag tror att NOD har något viktigt att bidra med till det demokratiska samhället. NOD:s uppdrag är att skapa förutsättningar för samverkan och dialog där offentliga aktörer och civilsamhället identifierar aktuella eller framtida samhällsutmaningar. Dialog förs redan på många sätt, men för att de samtal som förs inom befintliga strukturer inte ska gå på tomgång utvecklar vi nya metoder som kan vara en katalysator för samverkan. Genom verksamheter som lärnätverk, där offentliga aktörer och civilsamhället kan initiera mötesserier kring specifika sakfrågor där samverkan behövs, kan en gemensam förståelse för stora och små utmaningar skapas. 

Både civilsamhället och myndigheter efterfrågar alltså utrymme för att träffas, men vi ser också ett stort behov av att fylla mötesplatsen med ett relevant innehåll. Genom NOD finns stora möjligheter att identifiera sakfrågor som kan diskuteras vidare med lämpliga parter och aktörer. Där står NOD idag, som en motor för dialog, samverkan och demokrati. 

Civilsamhällets röstbärarfunktion är en pelare i vår demokrati. Jag både tror och hoppas att NOD kommer att bidra till att upprätthålla denna funktion. Hos NOD ska det vara fullt upp med demokratiska möten, processer och dialog. 

Med det sagt, hör gärna av er för att bolla hur er organisations samhällsutmaningar kan passa in i våra modeller. Ni har engagemanget och sakfrågekunskap, vi har metoder och mötesplatser. 

Karin Neuhaus, kanslichef Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD)