Givandet under andra kvartalet minskar men är högre än 2021

Den totala summan som svenska folket skänkt via Giva Sveriges medlemmar i samband med invasionen av Ukraina är drygt 2 miljarder kronor. Giva Sveriges kvartalsrapport om nyckeltal för gåvor visar att givandet går tillbaka kraftigt under Q2 jämfört med Q1 2022 men ligger fortfarande på högre nivåer än motsvarande period förra året. Samtidigt prognostiserar 5 av 10 organisationer fortsatt att intäkter från allmänhetens givande till deras organisation under 2022 blir högre än under 2021. Ladda ner rapporten här.

Varje kvartal samlar Giva Sverige in statistik om gåvogivandet från allmänheten från de medlemsorganisationer som har totalt insamlade medel på över 25 miljoner kronor. Statistiken för Q1 visade att svenskarna slöt upp bakom Ukraina och gav gåvor på aldrig tidigare skådade nivåer där både snitt-gåvorna är högre och totalt antal gåvor större. Med ett kraftigt försämrat konjunkturläge finns nu en oro att givandet under 2022 kommer att minska och därmed drabba en bredd av organisationer. Rapporten visar dock att även om gåvonivåerna i Q2 i jämförelse med Q1 är betydligt lägre och är i en vikande trend är fortfarande nivåerna för både kontraktsgåvor, enskilda gåvor och övriga gåvor över nivåerna vid samma kvartal i 2021. Den långsiktiga trenden är således fortsatt positiv även om den kortsiktiga trenden är vikande.

Större organisationer gör en mer positiv prognos för 2022
Organisationerna i undersökningen är fortsatt positiva om utvecklingen av givandet jämfört med föregående år. Störst optimism ses kring allmänhetens givande men många är även positiva till att företagens bidrag kommer öka sett till hela året. Det är dock en tydlig skillnad mellan organisationer med insamlade medel >100 mkr som är mer positiva än de organisationer med insamlade medel mellan 25 – 99 mkr.

Om gåvostatistiken
I den här rapporten presenteras utvecklingen av regelbundna gåvor (kontraktsgåvor) och engångsgåvor dels enbart för Q2 2022, dels som en längre tidsserie från Q4 2020. 42 organisationer har meddelat sin statistik under Q2 varav 28 organisationer har bidragit med statistik i varje kvartal från Q4 2020 fram till Q2 2022.

Länk till gåvostatistiken för Q2 2022
Länk till alla rapporter från Giva Sverige som är publicerade till dags datum

 

Mer information och kontakt

Mårten Palmefors, senior analytiker
marten@givasverige.se, 08-677 30 97

Charlotte Rydh, generalsekreterare
charlotte@givasverige.se, 08-677 30 93