Rapportlansering: Förutsättningar för finansiering av ideell verksamhet

För femte året presenterar FRII och PwC rapporten ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?”. I årets rapport konstaterar vi att Sverige är i förändring, och att det sannolikt påverkar förutsättningarna för civilsamhället. Nytt för i år är att siffrorna kompletteras med reflektioner från olika personers perspektiv.

Aspekter som tas upp i rapporten är privatiseringen av resurser, genom en förskjutning av konsumtion från offentlig sektor till hushållen, men också en privatisering av välfärdstjänster. Den fortsatta ökningen av hushållens disponibla inkomster och globaliseringens genomslag i Sverige är andra intressanta förutsättningar som rapporten belyser. Hur ska civilsamhället utveckla sin finansieringsmodell för att möta dessa förändringar? Vad krävs för att hushållen ska välja att låta mer av sina resurser användas för olika ändamål i den ideella sektorn. Glassindex, som vi introducerat ger ingen indikation på att det lyckats i någon större omfattning de senaste tio åren.  Däremot ser vi en förskjutning från medlemsavgifter till gåvor och andra privata bidrag som finansiering av det civila samhället. Vad indikerar det? Vill människor idag engagera sig och bidra på andra sätt? Eller är det organisationerna som ber om resurser på ett annat sätt? Eller kanske båda?

Ladda ner rapporten genom att klicka här.

Rapporten presenteras av Johan Sverker, Director, PwC och Charlotte Rydh, generalsekreterare FRII. Carolina Sachs, generalsekreterare Axfoundation, deltar i ett samtal kring kring förutsättningarna för finansiering av civilsamhället.

Presentationen från lanseringen hittar du här.