Ny rapport: Utmaningar och möjligheter för ideell sektor

Den här rapporten ger en översikt över de uppfattningar som chefer inom ett urval av ideella organisationer har kring utvecklingen och finansieringen för sektorn i stort samt ideellt arbete, givande och medlemskap.
Resultatet pekar på en fortsatt positiv uppfattning om framtiden, både för den egna organisationen och civilsamhället i stort.
Men, ledarna ser något mindre positivt på utvecklingen av tillgången till finansiella resurser på längre sikt.

Ett par andra intressanta iakttagelser i rapporten är att en överväldigande majoritet menar att det är organisationens varumärke som spelar störst roll när det gäller förmågan att öka sin insamling.
Tryckt direktreklam är också, enligt ledarna, fortfarande ett av de mest vanligt förekommande sätten att få in nya givare.

Läs hela rapporten här