Tillit och fördom – en rapport om allmänhetens inställning till ideella organisationer och givande

Undersökningen visar att 3 av 4 generellt är positiva till ideella organisationer. Fler är mycket positiva jämfört med tidigare år och de som skänker gåvor uppger att de ger mer än tidigare.

Bland de som anger att de inte har skänkt pengar de senaste 6 månaderna är en majoritet (61%) allmänt positiva till ideella organisationer. En fjärdedel av de som inte ger är till och med mycket positiva.

Den viktigaste faktorn för att givarna ska känna förtroende är att organisationen är öppen med hur verksamheten bedrivs. Däremot finns en stor skillnad mellan hur de äldre och yngre generationerna ser på vilka andra faktorer som är viktiga för att man ska känna förtroende för en ideell organisation. För 65-79-åringarna är det viktigt att organisationen har 90-konto (62%), att jämföra med 16% av 18-29 åringarna. Hälften av 18-29 åringarna tycker istället att det är viktigt att organisationen redovisar hur pengarna som skänks används.

4 av 10 har förtroende för att pengarna når fram till ändamålen. Däremot är det betydligt fler (6 av 10) som litar på att organisationerna gör nytta.

Rapporten är ett samarbete mellan FRII och PwC och bygger på en undersökning gjord av Novus i januari 2018.

Tillit och fördom - en rapport om allmänhetens inställning till ideella organisationer och givande

pdf