Dataskydds-
förordningen

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning – GDPR – i kraft och ersatte Personuppgiftslagen (PuL). Den nya lagstiftningen syftar till ett förstärkt skydd för den enskilda individen och innebär vissa förändringar i hur personuppgifter får behandlas.

De stora skillnaderna jämfört med PuL är framför allt att det är vi som individer som äger rättigheterna till våra personuppgifter samt att organisationer och företag tydligt måste dokumentera och informera om sina processer och rutiner för behandling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller alla delar av en medlemsorganisations verksamhet (insamling, personal, ekonomi, program etc) och det är ledningens ansvar att hantera det.

Giva Sveriges roll

Giva Sverige arbetar för att underlätta medlemmarnas arbete med anpassningar till den nya förordningen. Vi har tagit fram en handledning, som är till hjälp för att anpassa verksamheten i sin helhet till förordningen, och så har vi utarbetat riktlinjer för behandling av personuppgifter för organisationer med insamlingsverksamhet.

Riktlinjer för dataskyddsförordningen 2.1

Med hjälp av en referensgrupp har Giva Sverige tagit fram riktlinjer för hur personuppgifter bör behandlas i relation till insamlingsverksamhet. Riktlinjerna tar upp de delar i förordningen som har störst betydelse för insamlingsorganisationer utifrån de särskilda förutsättningar som gäller för insamlingsverksamhet. Riktlinjerna finns nu i en version 2.1. Du hittar dem längre ner på sidan. För att få mer kunskap och den allra senaste informationen, titta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida om dataskyddsförordningen.

Branschorganisationen Swedish Data & Marketing Association (SWEDMA) har tagit fram en branschkod för integritetsskydd vid marknadsföring, för näringsidkare, som är ett bra komplement till våra riktlinjer.

Frågor?

Det är många olika aktörer som hjälper företag och organisationer med anpassningar till dataskyddsförordningen, men de har inte alltid djupgående kunskap om insamlingsverksamhet. Om ni har frågor, kontakta gärna oss på Giva Sverige på info@givasverige.se så hjälper vi er utifrån de resonemang referensgruppen har haft.

Giva Sveriges riktlinjer för dataskyddsförordningen 2.1

pdf

Handledning för dataskyddsförordningen

Är din organisation medlem i Giva Sverige? Då kan du få en handledning om dataskyddsförordningen som är ett bra verktyg för att se till att ni täcker in alla delar som krävs. Handledningen har tagits fram av juristen Axel Tandberg på uppdrag av Giva Sverige. Hör av dig till info@givasverige.se så skickar vi den.

Rädda Barnen har satt ihop två videos som på ett enkelt (och roligt!) sätt illustrerar hantering av bilder och hantering av mail enligt GDPR i ditt dagliga arbete. Titta på dem nedan.

Tack Rädda Barnen för att ni delar med er!