Etiska rådet för insamling av gåvor

Etiska rådet för insamling av gåvor är en av insamlingsorganisationernas egenåtgärder för god etik inom insamling och professionell styrning av ideella organisationer. Rådets uppgift är att följa utvecklingen inom insamling och givande, påtala oacceptabla former och genom uttalanden bidra till normer för god insamlingssed för framtida insamling. Rådet gör också bedömningar kring följsamheten av Giva Sveriges Kvalitetskod i sin helhet. Den engelska benämningen är The Swedish Council for Ethical Fundraising.

Ledamöter i Etiska rådet för insamling av gåvor är:
Tobias Eltell, förbundsjurist Sveriges Annonsörer, Ordförande
Paula Guillet de Monthoux, styrelseordförande Giva Sverige
Véronique Lönnerblad, senior rådgivare, ordförande IDEA & tidigare generalsekreterare Unicef
Peter Moilanen, chef Narkotikapolitiskt center

Prövning av överträdelser mot Giva Sveriges Kvalitetskod
Rådet prövar ärenden som rör tillämpningen av Giva Sveriges Kvalitetskod bland medlemsorganisationer i Giva Sverige. Alla Giva Sveriges medlemmar är skyldiga att bedriva insamling förenligt med lag och god sed samt följa Giva Sveriges Kvalitetskod utifrån de krav som gäller för ordinarie respektive associerade medlemmar. Den som anser att medlemsorganisation har brutit mot någon del av detta kan anmäla organisationen till rådet. Anmälaren kan vara medlemsorganisation, någon från allmänheten, Giva Sveriges styrelse eller annan. Rådet kan, om anmälaren så vill, anonymisera anmälaren gentemot den anmälda organisationen. I ett beslut framgår inte anmälarens namn utan omnämns som ”Anmälaren”. Anonyma anmälningar till rådet avvisas och tas inte upp för bedömning. Etiska rådet för insamling av gåvor kan även ta upp ärenden på eget initiativ.

Nedan hittar du instruktion och process vid anmälan till Etiska rådet.

lämna synpunkt eller klagomål

Hantering av klagomål på Kvalitetskoden - så går en anmälan till

pdf

Anmälningsforumulär - Etiska rådet

docx

Beslut och uttalanden

Etiska rådet uttalande Ärende 2020_01 SOS-barnbyar april 2020

pdf

Etiska rådet uttalande Ärende 2020_02 Cancerfonden april 2020

pdf