A Non Smoking Generation söker föreläsare inom hållbar utveckling

Intresserar du dig för barns rättigheter, miljö och global hållbar utveckling? Gillar du att engagera unga människor? Tycker du om att resa? Då är det dig vi söker!

Vi kommer under hösten 2021 fortsätta att driva vårt projekt Tobaksbarn, finansierat av Sida genom ForumCiv, som har haft stort genomslag sedan starten 2013. Projektet syftar till att öka kunskapen om de orättvisor och det barnarbete som pågår på tobaksodlingar samt informera om industrins påverkan på hållbar utveckling. Detta gör vi genom en föreläsningsturné där vi möter högstadie- och gymnasieungdomar. Genom att sprida kunskap bidrar våra föreläsare till ett minskat tobaksbruk bland ungdomar och ett ökat engagemang för en global hållbar utveckling.

Sista ansökningsdag 2021-05-02

Läs mer och ansök här