Barncancerfonden söker enhetschef för kommunikation och påverkan

I rollen som enhetschef för kommunikation, opinion och påverkan har du huvudansvar för att leda organisationens ändamålskommunikation, såväl externt som internt, och leder organisationens strategiska påverkansarbete.

Enheten är en del av avdelningen Forskning, utveckling & stöd och du rapporterar till avdelningschefen. Enheten samarbetar med övriga enheter och ansvarar för att fondens kommunikation är strategisk och samordnad. Rollen innefattar ansvar för Barncancerfondens ändamålskommunikation, påverkansarbete, opinionsbildning och internkommunikation samt hantering av press/PR och sociala medier. I rollen ingår även ansvar för Barncancerfondens redaktion, webbredaktion inklusive UX samt utvecklingen av eventuella nya verktyg och kanaler.

Läs mer och ansök här

Sista ansökningsdag 29 maj