Diabetesförbundet/Diabetesfonden söker styrelse- och organisationskoordinator

Styrelse- och organisationskoordinator ansvarar för beredning, praktiskt genomförande och uppföljning av Diabetesförbundets och Diabetesfondens styrelsemöten. I rollen som styrelse- och organisationskoordinator utgör du en länk mellan styrelsens ledamöter och kansliet i praktiska frågor. Vidare är du stöd för ordförande och verksamhetschef i frågor som rör demokratiska strukturer och regelverk.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag: 2020-12-04

Läs mer och ansök här