Ekonomichef till Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté

Vill du leda och driva utvecklingen av ekonomifunktionen på Sveriges viktigaste idrottsförbund? Nu finns möjligheten att i rollen som Ekonomichef för Parasport Sverige vara med och forma framtiden för idrottare med funktionsnedsättning.

I rollen som Ekonomichef har du operativt, strategiskt och visionärt ansvar, du leder utvecklingen av processer, arbetssätt, leveranser, ekonomistyrning och rapportering. Parasport Sverige omsatte 61.4 mnkr 2021 fördelade på medlemsintäkter, sponsorintäkter, organisationsbidrag, projektfinansierad verksamhet och gåvor. Ekonomichefen rapporterar till Generalsekreteraren, är adjungerad i styrelsen och har nära dialog med kollegor på kansliet. Internt leder du arbetet med att höja den ekonomiska kompetensen.

Sista ansökningsdag 16 oktober 2022

Läs mer och ansök här