Friluftsfrämjandet söker en erfaren projektledare

Ditt uppdrag blir att driva utveckling av Friluftsfrämjandets arbete med att öka mångfald och inkludering i vår organisation. Arbetet innebär att identifiera och bygga uppsamarbeten med andra likasinnade organisationer. Att utveckla Friluftsfrämjandets utbildningar och rekrytera ledare med fokus på mångfald och inkludering. Du kommer att genomföra en analys och etablera verktyg och vägar för att denna satsning ska bli en del av Friluftsfrämjandets verksamhet. Du kommer att göra ett förankringsarbete internt och externt för att öka kunskapen om möjligheterna med satsningen. Detta i nära samarbete med våra 300 lokalavdelningar, 7 000 ledare och med naturen som redskap. Vi vill aktivera och inkludera fler människor i friluftslivet och sänka trösklar.

Sista ansökningsdag: 2021-11-07

Läs mer och ansök här