Hörselskadades Riksförbund söker Projektledare Allmänna arvsfondsprojekt

HRF söker en driven och engagerad projektledare till Allmänna arvsfondsprojektet ”Digitalisering där vi hör till”

Projektet syftar till att testa, dokumentera och utveckla olika modeller för att skapa delaktighet för hörselskadade i digitala- och hybridmöten. Som projektledare ansvarar du för planering, genomförande och avrapportering av det tvååriga projektet. Du har budgetansvar samt planerar och koordinerar arbetet självständigt.

Välkommen att växa och utvecklas tillsammans med oss!
Hörselskadades Riksförbund är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse som sedan 1921 arbetar för att förverkliga visionen om ett hörselsmart samhälle, där landets 1,5 miljoner hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Sista ansökningsdag: 13 februari 2023

läs mer och ansök här