Insamlingsstiftelsen Wateraid Sverige söker Affärsdriven projektledare, Företagsgåvor

En­heten Företagssamarbeten har som up­p­drag att skapa en­gage­mang hos före­tag samt in­samla fi­nan­siella medel genom långsik­tiga part­ner­skap, samar­beten och gåvor. Vi söker nu dig som vill utveckla och driva om­rådet före­tags­gåvor, ett om­råde med stor po­ten­tial där kreativ kon­cep­tu­alis­er­ing, kom­mu­nika­tion och CRM-analys är ny­ck­elord. Tjän­sten är ett vikariat.

Sista ansökningsdag: 2019-11-26

Läs originalannonsen och ansök här