Insamlingsstiftelsen Wateraid Sverige söker Wa­t­erAid söker Ekono­mi­as­sis­tent

WaterAid letar efter en ambitiös och organiserad Ekonomiassistent. Är du en självgående person med öga för både detaljerna och helheten? Gillar du att arbeta med ekonomi samtidigt som du vill ha en inspirerande arbetsplats? Då är du rätt person för oss.

I rollen som ekono­mi­as­sis­tent tar du hand om det dagliga, lö­pande ekono­mi­ar­betet med allt från lever­an­törsreskon­tra och be­tal­ningar, till reg­istrering av gåvor och in­täk­ter, kvit­tore­dovis­ning samt avstämningar vid må­nads- och års­bok­slut.
Du kom­mer att ar­beta nära Ekonomi- och Ad­min­is­tra­tionschefen, bl a med att ta fram un­der­lag för analyser och rap­por­ter­ing. Du kom­mer även att samar­beta med vår pro­jek­t­con­troller och våra in­sam­lingsavdelningar.

Sista ansökningsdag: 2019-09-30

Läs originalannonsen och ansök här