Naturskyddsföreningen söker Projektkoordinator Syd till projektet Världens längsta blomsteräng

Vill du vara delaktig i att göra en bestående insats för Sveriges biologiska mångfald? Välkommen till oss på Naturskyddsföreningen!

I Sverige har vi under en lång period sett en minskning av ängar och naturbetesmarker. Detta resulterar i ett hot mot vår biologiska mångfald. Växter och insekter får svårigheter att hitta livsrum, samtidigt som invasiva arter breder ut sig i naturen. Vi vet dock att det finns en enkel och hållbar lösning på detta problem, nämligen att nyttja befintliga vägkanter till en miljö som gynnar ängsblommor och pollinatörer.

Läs mer och ansök här

Sista ansökningsdag 21 februari