Plan International Sverige söker avdelningschef för Program och Påverkan

Som avdelningschef för program och påverkan har du det övergripande ansvaret för personal, budget och resultat vilket innebär att du leder och utvecklar såväl det operativa som det strategiska arbetet på avdelningen enligt strategi, verksamhetsplan och mål i enlighet med Plan Internationals övergripande strategi och riktlinjer. Tillsammans med två underställda enhetschefer och ett trettiotal kompetenta medarbetare ansvarar du för att leda och utveckla den internationella programverksamheten, stödja utvecklingen av nya program samt säkerställer ett framgångsrikt påverkansarbete. I rollen som avdelningschef rapporterar du till generalsekreteraren och utgör en del av hennes ledningsgrupp där alla bidrar till organisationens helhet.

Sista ansökningsdag: 1010-11-11

Läs mer och ansök här