Praktik för dig som vill arbeta inom civilsamhället

Giva Sverige, Famna, Forum, Volontärbyrån, Fremia och Sveriges Stadsmissioner är organisationer som på olika sätt arbetar för civilsamhället och idéburen sektor. Tillsammans representerar vi en mängd ideella medlemsorganisationer verksamma inom en bred uppsättning områden. Det handlar om alltifrån kvinnojoursverksamhet, omsorg och vård till folkbildning och mänskliga rättigheter.

Under flera år har vi bedrivit praktikprogram för studenter och nu söker vi dig som vill praktisera under höstterminen 2023. Hos oss får du en spännande praktikplats med insyn i flera organisationers arbete, med ett tydligt fokus på civilsamhällets bidrag till demokratin, välfärden och arbetsmarknaden.

Observera att rekryteringsprocessen är samordnad för samtliga organisationer och arbetsuppgifterna kan skilja sig beroende på vilken organisation du rekryteras till. Genom att skicka din ansökan till oss ansöker du till samtliga organisationer. Vi tar inför hösten emot flera praktikanter. Om du är intresserad av en specifik organisation kan du nämna detta i din ansökan.

Information om praktiken
När: Ht 2023. Vi ser helst att du praktiserar hela teminen (20 veckor)
Var: Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm
Ersättning: Praktiken är obetald
Ansökan: Skicka CV och personligt brev till maria.wessberg@socialforum.se Skriv PRAKTIKANSÖKAN i ämnesraden.
Deadline: Vi intervjuar fortlöpande. Sista ansökningsdag är 31 mars.
Frågor: Skicka din fråga om praktikplatsen eller rekryteringsprocessen till maria.wessberg@socialforum.se

Vem är du?

  • är i slutfasen av dina studier vid universitet/ högskola med samhällsvetenskaplig inriktning.
    Beroende på organisation tar vi emot studenter inom allt ifrån statsvetenskap, juridik, ekonomi,
    socionomutbildningen, personalvetare eller liknande.
  • är nyfiken, driven och vill få möjlighet att forma din egen praktikperiod.
  • har ett brett samhällsintresse och gärna ett intresse för civilsamhällesfrågor.

Läs mer här!

Sista ansökningsdag 31 mars, ansökan skickas till maria.wessberg@socialforum.se ange PRAKTIKANSÖKAN i ämnesraden.