Somaya kvinno- och tjejjour söker en Vikarierande digital kommunikatör

Vill du arbeta på en arbetsplats som genomsyras av högt engagemang och där det finns utrymme för delaktighet och personlig utveckling?

Somaya kvinno- och tjejjour är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQI-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. Vi har 20 års erfarenhet och är flerspråkiga. Verksamheten bedrivs inom två verksamhetsgrenar, stöd och utåtriktat arbete. Nu söker vi en vikarierande digital kommunikatör som ska arbeta med verksamhetens externa kommunikation i syfte att öka kännedomen om Somayas verksamhet.

Sista ansökningsdag: 2021-09-26

Läs mer och ansök här