Stiftelsen Gyllenkroken söker verksamhetschef

Stiftelsen Gyllenkroken är en oberoende idéburen organisation som erbjuder social gemenskap, meningsfull sysselsättning och anpassat boende för personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa och deras anhöriga. Verksamheten har ca 30 heltidsanställda och omfattar kultur- och aktivitetshus med café, tre boenden med LSS- och SoL-tillstånd samt Gyllingen som vänder sig till barn och unga. Vår utgångspunkt är att alla människor har lika värde och ska behandlas med respekt. Vår vision är ett samhälle som ger utrymme för alla.

Sista ansökningsdag: 2023-04-16

Läs mer och ansök här