Svenska Livräddningssällskapet söker en Ekonomichef

Som ekonomichef hos Svenska Livräddningssällskapet är du ett starkt stöd i ekonomiska frågeställningar till Generalsekreterare och styrelse, med uppgift att leverera beslutsunderlag och analyser. Du ansvarar för en högkvalitativ och trygg ekonomihantering samt en god och effektiv kontroll och styrning av intäkter och ekonomiska medel.
Med stöd av medlemmar, gåvor och olika samarbetspartners arbetar Svenska Livräddningssällskapet för att sprida kunskap om vattensäkerhet – kunskap om hur man vistas säkert i, vid och på vatten, kunskap som räddar liv.
I rollen som ekonomichef på rikskansliet i Bromma, Stockholm har du stor frihet att påverka och utveckla föreningens framtid!

Sista ansökningsdag 2021-04-25

Läs mer och ansök här