Svenska Röda Korset söker Enhetschef till Direktdialog

Vi söker en enhetschef till Direktdialog. Enheten Direktdialog är en av sex enheter på avdelningen Kommunikation och insamling. I samverkan med enheten Privatinsamling ansvarar Direktdialog för att rekrytera nya månadsgivare till Röda Korset. Enhetens uppdrag är att rekrytera månadsgivare i primärt kanalerna gatuvärvning, dörrknackning och telefon samt att utveckla nya former för regelbundet givande i dialog med enheten för privatinsamling, för att bidra till ökade intäkter för SRK.

Som enhetschef ansvarar du för att leda och utveckla din verksamhet. Du förväntas också bidra till avdelningens och hela Svenska Röda Korsets framgång.

Sista ansökningsdag:2020-06-10

Läs mer och ansök här