Sverige för UNHCR söker Administratör databas, register & IT

Sverige för UNHCR har vuxit starkt de senaste åren och med det en växande databas och givarregister. För att kunna behålla en god kvalitet i vårt register och hålla en hög IT-säkerhet, söker vi nu en person med stark administrativ förmåga och vana vid databaser och olika tekniska system och applikationer. Vi söker dig som är nyfiken på att förstå, lära ut och gillar utmaningen att lösa ett problem.

Rollen ansvarar för

·       Genomföra ekonomiska månadsavstämningar i databasen för att säkerställa att alla gåvor och givare är rätt inlästa i nära samråd med controller.

·       Uppdatera och administrera databas för att skapa förutsättningar för korrekt registrering såsom till exempel uppdatering av öronmärkningar, gåvoallokering och interna programkoder.

·       Ansvarig för administration av våra verktyg och applikationer för brevutskick samt betalningsunderlag.

·       Sätta upp rutiner för registerunderhåll samt genomföra regelbundna masskörningar för att säkerställa god datakvalitet

·       Administrera och koordinera löpande IT-frågor gällande den digital arbetsmiljön gentemot organisationens outsourcade IT-support

·       Tillsammans med IT-ansvarig se till att de rutiner som satts i IT-policyn gällande säkerhetsscanning genomförs samt säkerställa att vi genomför regelbundna ”städningar” av riskfaktorer för vår IT-miljö

·       Agera first-line-support för administrativa frågor i organisationens verksamhetssystem, Salesforce

·       Vara back-up för organisationens Salesforce Manager vid olika tekniska drifts- och underhållsrutiner i systemet

Sista ansökningsdag: 2023-06-11

Läs mer och ansök här