Sverige för UNHCR söker Teknisk produktägare webb

Sverige för UNHCR har vuxit starkt de senaste åren och i enlighet med långsiktig strategi är digital insamling det störst växande intäktsområdet. Detta kräver en tillgänglig, säker och stabil webbplats som kommunicerar och skapar högt engagemang kring UNHCR:s arbete. All utveckling av siten ska syfta till ett högt engagemang i form av höga konverteringsgrader bland alla givarsegment och gåvosegment.

Rollen ansvarar för:

 • Att agera projektledare för beställning av nya funktioner och uppdateringar av webb internt samt mot byrå
 • Målformulering av webben och sätter upp nyckeltal och mätpunkter för resultat
 • Att göra löpande analyser av resultat, A/B-testar och skapar underlag för optimering och teknisk utveckling som ett resultat av analysen
 • Att skapa planer för kostnadseffektiv utveckling med fokus på ökade konverteringsgrader och säker webb
 • Omvärldsbevakning av webbplattformar, applikationer, betalningslösningar och e-commerce
 • Vana vid att skapa underlag för utveckling genom user stories samt vana att genomföra testning (UAT)
 • Att säkerställa att webben uppfyller krav för WGAC och GDPR
 • Rollen ansvarar för såväl strategi, framtagande av underlag för utveckling samt genomförande av framtagna planer.
 • Rollen arbetar nära tillsammans med webansvarig för content och drift, samt med produktägare för Salesforce och Marketing Cloud och dataanalytiker för organisationens utveckling av samtliga digitala plattformar, applikationer och molnlösningar. Mål och prioriteringar av utveckling sker tillsammans med teamet som jobbar med utveckling av samtliga digitala plattformar och rollen rapporterar till chef för Strategi & Tillväxt/IT-chef. 

  Sista ansökningsdag: 2023-06-11

  Läs mer och ansök här