Synskadades Riksförbund söker Kommunikatör till Medlems- och Givarservice

Synskadades Riksförbund (SRF) är Sveriges ledande företrädare för personer med synnedsättning.  En partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tillvaratar synskadades intressen genom arbete med påverkan, kunskapsspridning och för ökad självständighet.

Huvuduppgiften är att ta emot frågor/ärenden via telefon och e-post under vardagar samt kunna moderera SRF:s SoMe-konton. I arbetsuppgifterna ingår utskick, registervård så som uppdateringar, kontroller, felrättning samt andra administrativa uppgifter i vårt CRM-system. Du ska också hålla i utveckling av system och rutiner.

Sista ansökningsdag: Löpande

Läs mer och ansök här