Unicef Sverige söker Program- och påverkanschef

Vi söker nu en Program- och påverkanschef som ska leda och utveckla UNICEF Sveriges arbete att både påverka och samverka med offentliga och privata aktörer, bidra till UNICEF Sveriges uppdrag att öka kunskapen om barns rättigheter samt möjliggöra barns och ungas delaktighet och inflytande.

Vi söker en driven person som har erfarenhet av och är väl grundad i barnrättsfrågor i såväl en nationell som internationell kontext och som har god kunskap om utmaningar och möjligheter för efterlevnad av barns rättigheter.

Sista ansökningsdag 30 november 2022

läs mer och ansök här