WaterAid söker en Erfaren och nyfiken projektledare inom direktmarknadsföring

Du ans­varar för att utveckla och förädla våra DR-kam­pan­jer, field­mar­ket­ing-kam­pan­jer, för­bät­tra in­sam­lingsan­non­ser­ing, vara en vik­tig kugge i alla våra pri­or­it­er­ade kam­pan­jer un­der året samt med­verka till att ta vår rekry­ter­ing på so­ciala me­dier till nya höjder. Framåt kan det även bli ak­tuellt med an­dra kanaler, t ex tv- och ra­diokam­pan­jer. Vi ser en per­son som ser det som självk­lart att tänka om­nikanaler, up­p­skat­tar kreativitet samt som trig­gas av att följa upp re­sul­tat och analy­sera för att för­fly­tta kam­pan­jer och ak­tiviteter till nästa nivå.

Sista ansökningsdag: 2021-07-02

Läs mer och ansök här