WaterAid söker en söker en insamlingsassistent som har driv och gillar omväxling

Wa­t­erAid söker en in­sam­lingsas­sis­tent som är nog­grann, dri­vande och up­p­skat­tar omväxling och nya ut­maningar. Du är lös­ning­sori­en­terad, struk­tur­erad och ty­cker om att ge ser­vice till pri­vat­per­soner och före­tag som är i kon­takt med Wa­t­erAid. Du har lätt för att ta dig an nya ut­maningar och vill utveckla och ef­fek­tivis­era ar­betssätt.

Sista ansökningsdag: 2021-06-30

Läs mer och ansök här