WaterAid Sverige söker Affärsområdesansvarig – Företagssamarbeten

Som ansvarig för affärsområdet företagssamarbeten på WaterAid är du en person som drivs av höga resultatmål och ser möjligheter i samarbeten över gränser. Du är ansvarig för att strategiskt utveckla affärsområdet företagssamarbeten i Sverige och i övriga Norden. Affärsområdet har ambitiösa intäktsmål men även mål om att bidra till ökad hållbarhet i företags direkta verksamhet samt i leverantörskedjan för att säkerställa att fler människor får tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

Sista ansökningsdag: 2019-11-18

Läs originalannonsen och ansök här