WWF söker Senior rådgivare klimatinnovationer och hålbar energi i Syd

WWF söker nu en programsamordnare och sakkunnig inom områdena klimatinnovationer samt hållbar energi och energitillgång i syd. Tjänsten innefattar att utveckla och stödja implementering av program kring klimatinnovationer i Sverige och globalt. WWF identifierar tillsammans med våra partners klimatsmarta innovationer från olika delar av världen med stor potential att minska världens CO2-utsläpp och dra människor ur energifattigdom. Vi sprider verktyg som beräknar klimatnyttan av nya innovationer, och söker samverkan för en snabb upp-skalning av lösningar som kan bidra till att världen stannar under 1,5 graders global uppvärmning.

Sista ansökningsdag: 2019-10-03

Läs originalannonsen och ansök här