WWF söker Senior rådgivare klimatinnovationer och hållbar energi i Syd

Klimatförändringarna och den globala omställningen till en hållbar och 100% förnybar framtid är en av de största utmaningarna mänskligheten står inför. WWF arbetar med allt från de globala klimatförhandlingarna samt påverkan av nationella policies till att arbeta med företag, städer och entreprenörer som föregångare och inspiratörer i omställningsarbetet. Mål och åtgärder i linje med Parisavtalets 1,5 graders mål, en kraftigt ökad andel förnybar och hållbar energi samt energieffektivisering, i linje med WWFs globala och nationella klimat- och energirapporter är något som WWF arbetar med världen över.

Sista ansökningsdag: 2019-10-30

Läs originalannonsen och ansök här