WWF Sverige söker dig som vill jobba med våtmarker

Vi söker nu en sakkunnig som kommer jobba med våtmarker både i Sverige och internationellt. Avdelningen för hav och vatten blir din hemvist, i nära samarbete med kollegor på WWF Sverige och inom WWFs globala nätverk.

Sista ansökningsdag: 2023-04-12

Läs mer och ansök här