WWF Sverige söker vikariat för sakkunnig inom biodiversitet

WWF söker nu en vikarie till vårt arbete för en stärkt naturvårdspolitik både i Sverige och EU. Du kommer att vara sakkunnig i WWFs policyarbete kopplat till övergripande biodiversitet och naturvårdsfrågor och ge inspel i centrala politiska processer på nationell och EU-nivå.

Under perioden kommer EUs restaureringslag att vara ett stort fokus, men även aktuella processer. Du kommer att analysera förslag, samordna ståndpunkter, driva påverkansarbete gentemot myndigheter, politiker och andra aktörer och företräda Världsnaturfonden WWF i olika nationella och internationella fora. Arbetet utförs i nära samarbete med sakområdesansvariga inom det svenska naturvårdsteamet, policyavdelningen och även med kollegor i det bredare europeiska nätverk.

Sista ansökningsdag 22 oktober 2022

Läs mer och ansök här