Symplify – Change, Churn & CRM: En modern approach till crm för givarorganisationer

En välmående kunddatabas kräver konstant underhåll. Och gör du det rätt har du mycket att vinna. Se din databas som ett kundregister i konstant förändring. Den byter skepnad från en dag till en annan och det som funkar en dag behöver inte nödvändigtvis göra det nästa.

En “vanlig” databas eller kundregister upplever någonstans mellan 0,3-0,5% studsar per månad när det gäller e-postkanalen. Under ett år motsvarar det upp till 6% av ditt totala kundregister. Låt oss säga att du har en databas bestående av 100 000 mottagare. Under ett år tappar du alltså ca 6 000 personer – för att du inte har rätt kontaktuppgifter till dem. De har inte sagt upp bekantskapen med dig utan snarare bytt jobb (vanligaste orsaken), gått på föräldraledighet eller haft så mycket att göra att de inte haft tid att kolla mailen. Men i din värld är de borta. De kommer sannolikt inte tillbaka. Vad kostar det dig? Och hur fyller du tomrummet?

Man brukar prata om “cost of acquisition” vs “cost of retention”, dvs vad kostar det att hitta nya givare jämfört med att behålla befintliga. De senaste åren har vi sett ett ökat intresse av att anpassa kundresan, dvs nå dina givare där de vill bli nådda – inte där du tycker att det vore lämpligt att nå dem. Att förstå när någon föredrar en kanal över en annan, eller när en specifik typ av kommunikation föredras istället för den generella är en konst. Det kräver en kännedom om branschen. Men också en förståelse för vad som är möjligt. Idag finns det möjlighet att nå ut i flera kanaler, att vara personlig och att göra det mätbart.

Häng med så berättar vi mer!