Softronic – Hur kan man maxa CRM systemet för att öka givarengagemang och lojalitet

Hur kan man maxa CRM systemet för att öka givarengagemang och lojalitet: inspiration från Åhléns lojalitetsprogram

I detta seminarium kommer vi att gå igenom hur man kan maxa CRM systemet för att öka givarengagemang och lojalitet. Softronic bjuder in er till att lyssna på samtal mellan Åhléns, Oxfam och Softronic. Vad kan insamlingsverksamheten och kundklubben lära av varandra?

Vi kommer att diskutera vikten av datainsamling för att uppnå effektivitet och vilken kategori av kunddata och givardata som är viktigast för att uppnå framgång.

Seminariet kommer även täcka kundlojalitet, ett begrepp vars relevans ifrågasätts med jämna mellanrum. Vilka mått är mest relevanta för att mäta lojalitet enligt Åhléns och Oxfam, hur använder dom sig av dessa?

Talare:
Anna Wilde, Strategic project manager, brand and advertising, Åhléns AB
Filippa Wittenberg, Head of Fundraising, Oxfam
Mathias Kjellberg, COO, Softronic