Mångfald för rekrytering

ledarskap

Föreläsare: Lovisa Fhager Havdelin – Generalsekreterare, Teskedsorden och Ida Isatou Svenungsson – Projektledare Rättvis organisering, Tamam

Om den ideella sektorn ska kunna attrahera de mest kompetenta och dedikerade arbetstagarna behöver vi titta oss i spegeln och ställa oss frågor som: känner alla sig hemma och inkluderade här?

Det har visat sig att trösklar till att engagera sig i civilsamhället är olika höga till följd av språk, struktur och föreningskultur som brister i inkludering. Medlemmar, anställda och frivilliga blir rasifierade och utsätts för diskriminering, men blir samtidigt misstrodda och ifrågasatta. För att kunna utveckla verktyg som olika makthavare kan använda för att förebygga sådant bemötande bedriver Tamam ett projekt som kartlägger de erfarenheter som unga personer mellan 15 och 25 år har av rasistiskt bemötande när de försökt engagera sig ideellt. Vi presenterar delresultat av denna kartläggning samt samtalar om vad vi behöver göra för att förändra strukturer och beteenden.

Målgrupp: Alla inom civilsamhället men särskilt för er i ledningsnivå eller er som arbetar med rekrytering, samordning av frivilliga och personal i stort.