Demensförbundet

Demensförbundet stödjer Alzheimer- och övrig demensforskning genom Demensfonden, Demensförbundets forskningsfond. Det är livsviktigt att forskningen går snabbt framåt för att hitta bot mot demenssjukdomarna. Alla bidrag behövs.

Demensförbundet är Sveriges största anhörigorganisation för demenssjuka och deras anhöriga med 11 000 medlemmar och 130 Demensföreningar.

Demensförbundets uppdrag är även är att via Demensföreningarna stödja demenssjuka och anhöriga på olika sätt. Demensförbundet sprider kunskap om demens, bevakar demenssjukas och anhörigas rättigheter, har samtalsgrupper för nydiagnostiserade, nätverk för unga anhöriga. Vi har juridisk rådgivning och telefonrådgivning.

Läs mer om oss på www.demensforbundet.se och på www.demensfonden.se

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

15 812 252

Insamlat under 2017 (KR)

6 871 329

Insamlat under 2016 (KR)

41 868 000

Insamlat under 2015 (KR)

4 031 301

Insamlat under 2014 (KR)

2 927 205

Insamlat under 2013 (KR)

4 036 032

Insamlat under 2012 (KR)

3 116 595

Insamlat under 2011 (KR)

3 035 328

BG: 900-8582
PG: 900858-2
Besöksadress: Lundagatan 42 A 5 tr

Flera medlemmar