Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse

Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse startades av Fibromyalgiförbundet 2008 och är en stiftelse som ger bidrag till vetenskaplig forskning om fibromyalgi.

Fibromyalgi är ett kroniskt smärtsyndrom, orsaken är ännu okänd och i dagsläget finns inget botemedel. Detta gör forskning till en nyckelfaktor för att lösa sjukdomens gåta.

Forskningsstiftelsen är innehavare av 90-konto och bedriver insamling till förmån för forskning genom donationer i form av gåvor till exempel minnesgåva i samband med begravning, högtidsgåvor vid bemärkelsedagar och andra gåvor från privatpersoner och företag.

Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse bedriver utåtriktad verksamhet för att sprida information om stiftelsen och sjukdomen.

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

151 492

Insamlat under 2017 (KR)

163 747

Insamlat under 2016 (KR)

125 000

Insamlat under 2015 (KR)

99 593

Insamlat under 2014 (KR)

34 800

BG: 900-3997
PG: 900399-7
Swish: 123 900 3997
Besöksadress: Jordhyttegatan 11, 414 73 Göteborg
Postadress: Jordhyttegatan 11, 414 73 Göteborg

Flera medlemmar