Freezonen

Freezonen är landets största kombinerade kvinno-, tjej- och brottsofferjour vilket ger oss en unik insyn i olika typer av utsatthet och de problem som särskilt karaktäriserar våldsutsattas situation. Vi har sedan starten 1991 varit i kontakt med över 10 000 personer, som till övervägande del (över 80%) är kvinnor och flickor men även killar och pojkar och personer med annan könsidentitet vänder sig till oss.

Freezonen stöttar och hjälper våldsutsatta mitt i krisen, oftast när ingen annan hjälp finns. Vi arbetar för att förändra attityder och påverkar vårt samhälle positivt. Vår personal och volontärer är aktiva debattörer och ingår i olika nätverk för att motverka våld i vårt samhälle och påverka politiken. Vår förening är också remissinstans

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

135 742

Insamlat under 2018 (KR)

200 000

Swish: 123 900 71 21
BG: 900 71 21
848001-1843