Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmissions idé är att stödja enskilda människor till ett liv i innanförskap och att rikta uppmärksamhet på svåra sociala omständigheter och utsatthet.

Vi arbetar dagligen med att stödja människor som lever i hemlöshet, med ett missbruk, psykisk ohälsa eller på annat sätt har hamnat utanför i samhället. Arbetet utförs av professionell personal som arbetar med gällande kollektivavtal.

Den sociala verksamheten finansieras med gåvor från privatpersoner, företag, församlingar, stiftelser och föreningar och drivs i tre enheter:

  • Center för barn, unga och familjer
  • Gatljuset – hemlöshet
  • S:t Johanneskyrkan – mötesplats & café, kyrka och självhjälpscenter

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

86 060 000

Insamlat under 2021 (KR)

62 399 000

Insamlat under 2020 (KR)

69 197 000

BG: 900-1702
PG: 900170-2
Besöksadress: Stigbergsliden 6, Göteborg

Flera medlemmar