Räddningsmissionen

Göteborgs Räddningsmission är en idéburen organisation som arbetar med socialt arbete på kristen grund.

Organisationens uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap. Vår organisationsidé är att: “Möten i ögonhöjd skapar rum för förändring och överbryggar utanförskap”.

Göteborgs Räddningsmission arbetar inom följande verksamhetsområden:

  • Hemlöshetsarbete
  • Missbruksvård
  • Arbete bland barn med en förälder i fängelse
  • Integrationsarbete
  • Arbetsträning
  • Psykiatriboenden
  • Arbete med barn och ungdomar i riskzon
  • Kulturarbete för barn och unga

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

34 384 403

Insamlat under 2021 (KR)

35 489 789

Insamlat under 2020 (KR)

23 315 000

BG: 900-4441
PG: 900444–1
Besöksadress: Andra Långgatan 29, 413 27 Göteborg