Hjärta till Hjärta

Hjärta till Hjärta är en ideell förening som genomför biståndsinsatser för att hjälpa fattiga och utsatta människor främst i östra Europa. Arbetet bygger på kristna värderingar.

Vi arbetar med fattigdomsbekämpning och inkludering. Hjärta till Hjärta är engagerat i projekt för barn och utbildning, hälsa och sjukvård, gamla och funktionsnedsatta, arbete och försörjning samt strukturomvandlande insatser. I alla projekt och insatser samarbetar vi med lokala organisationer.

Föreningens verksamhet i Sverige (bl. a. Second Hand) drivs till en stor del av volontärer. Vi har också anställd personal. I Sverige är våra arbetsplatser viktiga för människor som hamnat utanför arbetsmarknaden.

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

6 469 214

Insamlat under 2017 (KR)

7 170 219

Insamlat under 2016 (KR)

8 566 000

Insamlat under 2015 (KR)

6 340 000

BG: 900-7857
PG: 90 07 85-7
Attorpsgatan 10, 582 73 LINKÖPING
Box 1235, 581 12 LINKÖPING