Ingenjörer utan gränser

Ingenjörer utan gränser arbetar med frågor kopplade till FN:s utvecklingsmål, både i Sverige och runt om i världen. Genom förbättringar i skola, jämlikhet, energi, fattigdomsbekämpning och tillgång till vatten och sanitet strävar vi efter att göra en hållbar och långsiktig skillnad för lokalsamhällen och jorden som helhet.

Ingenjörer utan gränser är en Non-Governmental Organisation som strävar efter att på lång sikt stötta arbetet med att uppnå FNs utvecklingsmål. Med vår tekniska kompetens från industri och akademi är vi aktiva både i Sverige och internationellt. Vi jobbar för att lösa ingenjörsutmaningar relaterade till ojämlikhet och global utveckling. Tillgången till utbildning av hög kvalitet, minskade ojämlikheter och jämställdhet mellan könen, hållbar och billig energi och rent vatten och sanitet är några av de nyckelområden där vi är aktiva.

Vårt arbete mot målen för hållbar utveckling är uppdelat mellan fem olika verksamheter.

  • Vi gör internationella projekt i låginkomstländer som huvudsakligen involverar energi, vatten och sanitet. Dessa områden kombineras ofta med arbete för skolor för att förbättra utbildningens kvalitet. De internationella projekten fungerar som vårt kunskapsutbyte mellan kulturer.• Vi inspirerar ungdomar att studera ingenjörsvetenskap eller andra typer av högre utbildning. Med detta arbete försöker vi överbrygga klyftan mellan välbärgade och mindre privilegierade områden i Sverige.• Vårt arbete inom The Reflective Engineer kretsar kring att göra ingenjörer och ingenjörsstudenter mer nyfikna på världen och vad de kan göra med sin utbildning för att stödja hållbar utveckling.• Engineer to Engineer kopplar ihop företag med nyanlända ingenjörer och forskare för att skapa arbetsmöjligheter och för att förbättra den sociala integrationen. Ingenjörer och forskare kan knyta kontakt och utbyta erfarenheter med yrkesverksamma i Sverige.• Openhack är en öppen källkod hackathon organiserade för att skapa en plattform för samarbete, där organisationer och tech-volontärer kan träffa och utbyta både idéer och kunskap.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

4 892 438

Insamlat under 2021 (KR)

4 705 423

Flera medlemmar