Interpeace

Interpeace är dedikerade till att bygga en varaktig fred genom att förstärka kapaciteten i samhället för att övervinna djup splittring och ta itu med konflikter på icke-våldsamt sätt.

Vi är rotade i lokala verkligheter, drar styrka från en allians av nationella grupper med långsiktigt engagemang att bygga fred i sina egna samhällen. Vi tror på visdomen att lyssna, makten i att delta och styrkan i informerad dialog för att ska förstående och förtroende – grunden för fredsbyggande.

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

229 463

Insamlat under 2017 (KR)

12 283 737

Insamlat under 2016 (KR)

3 030 926

Insamlat under 2015 (KR)

979 970

Insamlat under 2014 (KR)

2 141 124

BG: 900-3914
PG: 90 03 91 – 4
Besöksadress: Jakobs Torg 3, 111 52 Stockholm