Kvinnor & Hälsa

Vägen till hälsa går via mer kunskap och forskning – och insikten om att hjärta, själ och livsstil hänger ihop.

Vi samlar in pengar för att hjälpa forskarna hitta nycklarna till sjukdomars bot och lindring. Kvinnor & Hälsa satsar på en rättvis forskning med genusperspektiv för en förbättrad hälsa och ökad livskvalitet för alla kvinnor.

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

472 065

Insamlat under 2017 (KR)

235 257

Insamlat under 2016 (KR)

232 000

Insamlat under 2015 (KR)

1 023 000

Insamlat under 2014 (KR)

1 515 952

Insamlat under 2013 (KR)

1 654 448

Insamlat under 2012 (KR)

1 245 058

Insamlat under 2011 (KR)

1 219 188

Besöksadress: Grev Turegatan 27, 114 38 Stockholm
BG: 900-1520
PG: 900152-0

Flera medlemmar