Latinamerikagrupperna

Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening, som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist, jämställt och hållbart samhälle.

Vi stödjer människors kamp för demokrati och mänskliga rättigheter. Våra samarbetspartners i Latinamerika är ursprungsfolks-, bonde- och lantarbetarorganisationer. Vi ser kampen som global och arbetar därför med att påverka beslutsfattare och opinionsbildare även i Sverige.

Latinamerikagrupperna har lokalgrupper på många orter runt om i Sverige för de som vill aktivera sig och lära sig mer om Latinamerika.

Insamlade medel

Insamlat under 2021 (KR)

646 555

Insamlat under 2020 (KR)

645 247

Insamlat under 2019 (KR)

597 921

Insamlat under 2018 (KR)

881 794

Insamlat under 2017 (KR)

771 417

Insamlat under 2015 (KR)

1 119 521

Insamlat under 2014 (KR)

918 409

Insamlat under 2013 (KR)

1 006 486

Insamlat under 2012 (KR)

1 386 360

Insamlat under 2011 (KR)

1 968 494

PG: 901017-4
Besöksadress: Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm