Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån (NKB) är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på integration.

NKBs arbete syftar till att bidra till ökad integration i Sverige genom att stärka gemenskapen mellan nya och etablerade svenskar. Fram till och med 2021 har drygt 42 000 människor matchats ihop genom våra olika projektverksamheter, fikaträffar, middagar, events och digitala möten. Att delta är helt frivilligt och alltid förutsättningslöst.

Vår vision är enkel: Vi vill öka gemenskapen i samhället och tror att vänskapsrelationer och kontakter är vägen till integration och inkludering. Tillsammans vidgar vi perspektiven och skapar nya möjligheter som har en enorm och positiv kraft för såväl individen som för samhället i stort.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

1 482 192

Insamlat under 2021 (KR)

4 159 262

Magnus Ladulåsgatan 3
802491-8990
Swish: 123 185 60 12

Flera medlemmar