PMU InterLife

PMU (Pingstmissionens utvecklingssamarbete) är en av Sveriges större biståndsorganisationer med omkring 165 pågående projekt i cirka 50 länder.

PMU arbetar både med långsiktiga utvecklingsprojekt samt med akuta humanitära insatser när naturkatastrofer eller konflikter drabbar människor som lever i fattigdom. PMU:s arbete finansieras med bidrag från Sida och Echo samt med egna insamlade medel från enskilda gåvogivare, second hand-butiker, församlingar och företag.

Insamlade medel

Insamlat under 2021 (KR)

101 464 711

Insamlat under 2020 (KR)

95 043 533

Insamlat under 2019 (KR)

52 579 056

Insamlat under 2018 (KR)

45 517 813

Insamlat under 2017 (KR)

46 583 353

Insamlat under 2016 (KR)

46 055 737

Insamlat under 2015 (KR)

77 758 395

Insamlat under 2014 (KR)

79 601 089

Insamlat under 2013 (KR)

75 149 402

Insamlat under 2012 (KR)

57 155 410

Insamlat under 2011 (KR)

61 441 492

PG: 900050-6
Besöks- och godsadress: Gustavslundsvägen 18, Alviks torg, 167 15 Bromma
Postadress: Box 151 44, 167 15 Bromma

Flera medlemmar