PMU InterLife

PMU (Pingstmissionens utvecklingssamarbete) är en av Sveriges större biståndsorganisationer med omkring 165 pågående projekt i cirka 50 länder.

PMU arbetar både med långsiktiga utvecklingsprojekt samt med akuta humanitära insatser när naturkatastrofer eller konflikter drabbar människor som lever i fattigdom. PMU:s arbete finansieras med bidrag från Sida och Echo samt med egna insamlade medel från enskilda gåvogivare, second hand-butiker, församlingar och företag.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

66 136 172

Insamlat under 2021 (KR)

101 464 711

Insamlat under 2020 (KR)

95 043 533

PG: 900050-6
Besöks- och godsadress: Gustavslundsvägen 18, Alviks torg, 167 15 Bromma
Postadress: Box 151 44, 167 15 Bromma