Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet arbetar för ökad kunskap samt minskad stigmatisering kring schizofreni och liknande psykossjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig. Förbundet består av cirka 40 föreningar.

Schizofreniförbundets uppdrag är att vara föreningarnas röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter.

Schizofreniförbundet är en funktionsrättsorganisation som organiserar personer med schizofreni och liknande psykoser, deras anhöriga samt övriga intresserade personer.  Förbundet bildades 1987 och är fristående från partipolitik och religion.

Vårt fullständiga namn är Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

816 637

Insamlat under 2021 (KR)

167 005

Insamlat under 2020 (KR)

313 649