Sightsavers

Sightsavers är en internationell organisation som tillsammans med samarbetspartner i utvecklingsländer arbetar för att utrota alla former av blindhet som går att förhindra och för att främja lika möjligheter för personer med funktionsnedsättning.

Rent tematiskt sker arbete kopplat till områdena synhälsa, inkluderande utbildning, social inkludering och att eliminera försummade tropiska sjukdomar som bl a trakom, flodblindhet, snäckfeber.

Sedan 2017 är Sigthsavers även en oberoende forskningsorganisation, som bedriver evidensbaserad forskning inom alla tematiska områden.

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

7 613 353

Insamlat under 2017 (KR)

19 922 000

Insamlat under 2016 (KR)

19 926 000

Postadress: 104 51 Stockholm
BG: 900 3633
PG: 90 03 63-3
Swish: 123 900 36 33
802477-8188